ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม การซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีการระบาด HFM( มือ เท้า ปาก) 
นที่ 11 กค.59 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.มีการซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีการระบาดของHFM ที่สสอ.บ้านตาก โดยมี ผู้อำนวยการ รพ. พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ เป็นประธาน ประเด็นในการประชุมครั้งนี้ -สถานการณ์HFM - ความรู้ HFMเป็นการซ้อม สถานการณ์ 3 ช่วง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ - ท้องถิ่น สาธารณสุข ศึกษา จากทุกตำบล - ผู้ดูแลเด็ก จากทุกศูนย์ - จนท สาธารสุขจากทุกตำบล - อสม ทุกตำบล