ติดต่อ


แผนที่
ติดต่อเรา


โรงพยาบาลบ้านตาก


98 ถ.พหลโยธิน ม.7 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120


055-591435 ถึง 6 หรือ 055-592079 ถึง 81
055-548066 หรือ 055-591435 ถึง 6 ต่อ 106
bantakhos@bantakhospital.go.th
www.facebook.com/bantak.hospital