ร้องเรียน/ร้องทุกข์
1.ชื่อและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
2.ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้น
3.ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อความต่างๆที่ท่านส่งมาโดยตรง