ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ 17 ต.ค. 2562
ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านตาก 30 ก.ย. 2562
กองทุนหลวงพ่อชาญชัยเพื่อพัฒนารพ.บ้านตาก 27 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 26 ก.ย. 2562
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผลิตสมุนไพร 12 ก.ย. 2562
ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 9 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ส.ค. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 7 ส.ค. 2562
รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 7 ส.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.ค. 2562
ประกาศจ้างซ่อมแซมอาคารตึกผู้ป่วยหญิง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือดจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง 28 มิ.ย. 2562
รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ 17 พ.ค. 2562
ตรวจสุขภาพประจำปี 13 พ.ค. 2562
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 11 เม.ย. 2562
คู่มือการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 1 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นโครงการคัดกรองโรควัณโรค ปี 2562 1 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง รพ.บ้านตาก 29 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 มี.ค. 2562
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.บ้านตาก 25 มี.ค. 2562
คู่มือมือประโยชน์ทับซ้อน 25 มี.ค. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อยา 25 มี.ค. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านตาก 24 มี.ค. 2562
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 24 มี.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 18 มี.ค. 2562
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 18 มี.ค. 2562
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 5 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 ก.พ. 2562
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ 3 ธ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 13 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 12 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2562 4 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ก.ย. 2561
วันมหิดล 2561 17 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 7 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 ก.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 10 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ 9 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 1 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 3 ก.ค. 2561
ร่างนิวเคลียร์ฯ ผ่าน คกก.5 วาระที่สาม (21 มิ.ย. 61) 25 มิ.ย. 2561
คำสั่งรพ.บ้านตาก ให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอน Flow Chart และปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด ในการคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑ 21 มิ.ย. 2561
ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑ รพ.บ้านตาก 21 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 มิ.ย. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 18 มิ.ย. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลบ้านตาก 18 มิ.ย. 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลบ้านตาก (30 ก.ย. 60) 17 มิ.ย. 2561
คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาก 17 มิ.ย. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 เม.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติการควบคุมวัณโรค 29 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 28 มี.ค. 2561
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 28 มี.ค. 2561
ผังระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 28 มี.ค. 2561
เรื่องประชุม/อบรม/สัมมนา 28 มี.ค. 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตแนะนำระบบการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานผ่านทางโทรศัพท์ 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความอนุญาตประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 26 มี.ค. 2561
ติดตามครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 7 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนตรวจค้นหา “มะเร็งเต้านม” ด้วยเครื่อง Mammogram 26 ก.พ. 2561
แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.บ้านตาก 5 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน 5 ก.พ. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 70%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต (ไม่เกิน 10%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด (ไม่เกิน 20%) 30 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพนักงานบริการ 24 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 16 ม.ค. 2561
แจ้งงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินงบลงทุน 70% และ 20% 4 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 8 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 30 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 24 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 24 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 16 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 6 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 18 ก.ย. 2560
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโดยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือหลอดไฟ LED 24 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ 18 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 16 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 11 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 16 มิ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 มิ.ย. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2560
ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งเต้านม 15 มี.ค. 2560
เตรียมรับSurveillence Survey ระบบคุณภาพ 12 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 พ.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 15 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน 5 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 31 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 15 ส.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ก.ค. 2559
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในหญิงเจริญพันธ์ อายุ 30 - 60 ปี ในเขต ต.ตากออก ปี 2559 15 ก.ค. 2559
อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ๑๘ ชั่วโมง 12 ก.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องพิวเตอร์ 11 ก.ค. 2559
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 22 มิ.ย. 2559
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ 6 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2559
วันอนามัยโลก 7 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติทำนองหลวง 3 ก.พ. 2559
จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 3 ก.พ. 2559
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมมหกร 3 ก.พ. 2559
ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะ 3 ก.พ. 2559