ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 เม.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติการควบคุมวัณโรค 29 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 28 มี.ค. 2561
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 28 มี.ค. 2561
ผังระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 28 มี.ค. 2561
เรื่องประชุม/อบรม/สัมมนา 28 มี.ค. 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตแนะนำระบบการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานผ่านทางโทรศัพท์ 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความอนุญาตประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 26 มี.ค. 2561
ติดตามครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 7 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนตรวจค้นหา “มะเร็งเต้านม” ด้วยเครื่อง Mammogram 26 ก.พ. 2561
แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.บ้านตาก 5 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน 5 ก.พ. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 70%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต (ไม่เกิน 10%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด (ไม่เกิน 20%) 30 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพนักงานบริการ 24 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 16 ม.ค. 2561
แจ้งงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินงบลงทุน 70% และ 20% 4 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 8 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 30 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 24 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 24 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 16 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 6 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 18 ก.ย. 2560
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโดยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือหลอดไฟ LED 24 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ 18 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 16 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 11 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 16 มิ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 มิ.ย. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2560
ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งเต้านม 15 มี.ค. 2560
เตรียมรับSurveillence Survey ระบบคุณภาพ 12 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 พ.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 15 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน 5 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 31 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 15 ส.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ก.ค. 2559
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในหญิงเจริญพันธ์ อายุ 30 - 60 ปี ในเขต ต.ตากออก ปี 2559 15 ก.ค. 2559
อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ๑๘ ชั่วโมง 12 ก.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องพิวเตอร์ 11 ก.ค. 2559
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 22 มิ.ย. 2559
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ 6 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2559
วันอนามัยโลก 7 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติทำนองหลวง 3 ก.พ. 2559
จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 3 ก.พ. 2559
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมมหกร 3 ก.พ. 2559
ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะ 3 ก.พ. 2559