ข่าวล่าสุด

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ 3 ธ.ค. 2561
รางวัลแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของพวกเราชาวรพ.บ้านตาก 30 พ.ย. 2561
ธนาคารปันสุข ปันหัวใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 29 พ.ย. 2561
รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์"หลวงพี่น้ำฝน" 29 พ.ย. 2561
รวมพลัง"หมอชวนวิ่ง" 21 พ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 13 พ.ย. 2561
หมอชวนวิ่ง 7 พ.ย. 2561
ถวายกระเช้ายาสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก 17 ต.ค. 2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 12 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ประจำปีงบประมาณ 2562 4 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 4 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ก.ย. 2561
วันมหิดล 2561 17 ก.ย. 2561
รับมอบเงินบริจาค จากบ.โตโยต้าเมืองตากและบ.โตโยต้าแม่สอดใ 17 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 7 ก.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 ก.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ก.ย. 2561
พี่เยี่ยมน้อง 23 ส.ค. 2561
ตรวจสุขภาพจนท.รพ.บ้านตากประจำปี2561 21 ส.ค. 2561
แรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Bike Rally For Tourism) 20 ส.ค. 2561
รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 20 ส.ค. 2561
ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 20 ส.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 10 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ 9 ส.ค. 2561
รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 1 ส.ค. 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66 พรรษา 31 ก.ค. 2561
ขานรับนโยบาย ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก 17 ก.ค. 2561
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 16 ก.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 9 ก.ค. 2561
ประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 6 ก.ค. 2561
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 4 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 3 ก.ค. 2561
โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 28 มิ.ย. 2561
ร่างนิวเคลียร์ฯ ผ่าน คกก.5 วาระที่สาม (21 มิ.ย. 61) 25 มิ.ย. 2561
คำสั่งรพ.บ้านตาก ให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอน Flow Chart และปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด ในการคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑ 21 มิ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องมโนทัศน์ทางการออกแบบ 21 มิ.ย. 2561
ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรควัณโรค ปี ๒๕๖๑ รพ.บ้านตาก 21 มิ.ย. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 20 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 18 มิ.ย. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 18 มิ.ย. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลบ้านตาก 18 มิ.ย. 2561
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลบ้านตาก (30 ก.ย. 60) 17 มิ.ย. 2561
คู่มือการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาก 17 มิ.ย. 2561
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561
ประเมินและรับรองรพ.สต.ติดดาว 25 พ.ค. 2561
พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 15 พ.ค. 2561
คุ้มครองผู้บริโภค 15 พ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์"หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก" 11 พ.ค. 2561
คนบ้านตากไม่ทิ้งกัน 3 พ.ค. 2561
ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบทีมีการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 26 เม.ย. 2561
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 20 เม.ย. 2561
เทศกาลสงกรานต์ 19 เม.ย. 2561
สืบสานประเพณี สงกรานต์ 2561 11 เม.ย. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 เม.ย. 2561
ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561 5 เม.ย. 2561
รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2561 5 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 เม.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติการควบคุมวัณโรค 29 มี.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริตของกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก 29 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เจรจาไกล่เกลี่ย 28 มี.ค. 2561
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 28 มี.ค. 2561
ผังระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 28 มี.ค. 2561
เรื่องประชุม/อบรม/สัมมนา 28 มี.ค. 2561
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความ ขออนุญาตแนะนำระบบการใช้ข้อมูลในการดำเนินงานผ่านทางโทรศัพท์ 28 มี.ค. 2561
บันทึกข้อความอนุญาตประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านตาก 28 มี.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการACLS 27 มี.ค. 2561
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 26 มี.ค. 2561
กู้ชีพทารกแรกเกิด 26 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัิติซ้ำ 23 มี.ค. 2561
อบรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 15 มี.ค. 2561
นิเทศงานรอบที่ 1 รพ.สต. 14 มี.ค. 2561
HA National Forum 14 มี.ค. 2561
เปิดชมรมพยาบาล 12 มี.ค. 2561
นมัสการรอยพระพระพุทธบาท 9 มี.ค. 2561
คัดกรองวัณโรค 9 มี.ค. 2561
ติดตามครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลบ้านตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 7 มี.ค. 2561
ขอเชิญชวนตรวจค้นหา “มะเร็งเต้านม” ด้วยเครื่อง Mammogram 26 ก.พ. 2561
วาตภัยถล่มบ้านตาก 26 ก.พ. 2561
ร่วมกิจกรรมในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 9 ก.พ. 2561
แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.บ้านตาก 5 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดตาก ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน 5 ก.พ. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 70%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต (ไม่เกิน 10%) 30 ม.ค. 2561
แผนการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับจังหวัด (ไม่เกิน 20%) 30 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และตำแหน่งพนักงานบริการ 24 ม.ค. 2561
สานฝผ้นปันรักให้น้อง 19 ม.ค. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 16 ม.ค. 2561
แจ้งงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2561 4 ม.ค. 2561
แผนเงินงบลงทุน 70% และ 20% 4 ม.ค. 2561
ส่งความสุขในเทศกาลวันคริสมาต 25 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ แลสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริการ โรงพยาบาลบ้านตาก 25 ธ.ค. 2560
รับโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานผ่านการผลิตยาแผนโบราณ 20 พ.ย. 2560
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลีซอ 20 พ.ย. 2560
ประเมิน DHSA และ Re-Accredit IV 14 พ.ย. 2560
จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 9 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 8 พ.ย. 2560
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 30 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 24 ต.ค. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 24 ต.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 16 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 6 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 18 ก.ย. 2560
เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 30 ส.ค. 2560
ซักซ้อมระบบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ 29 ส.ค. 2560
ประเมินมาตรฐานWHO GMP 24 ส.ค. 2560
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญโดยการบริจาคทุนทรัพย์ หรือหลอดไฟ LED 24 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตำแหน่งนักโภชนาการ 18 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 16 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 11 ส.ค. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 10 ส.ค. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 4 ส.ค. 2560
ใส่ใจห่วงใยผู้สูงวัย 21 ก.ค. 2560
DHB นำร่อง 200 แห่งของปี 2560โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ 4 ก.ค. 2560
จิตอาสา กิจกรรมดีทาสีสร้างความสดใส 26 มิ.ย. 2560
รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 19 มิ.ย. 2560
งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ณ วัดดอยเจดีย์ หมุ่ที่ 10 ทุ่งกระเชาะ 19 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 16 มิ.ย. 2560
สัปดาห์แห่งความปลอกดภัย ครั้งที่ 9ปี 2560 14 มิ.ย. 2560
สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 มิ.ย. 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2560
ห่วงใย- ใส่ใจจากใจทีมงาน 17 พ.ค. 2560
โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะงาน IC 16 พ.ค. 2560
เริ่มแล้วกับการใส่ใจประชาชนคนบ้านตาก ที่บางครั้งปัญหาเรื่องจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนควรจะได้รับเยียวยาและใส่ใจอย่างจริงจัง วันที่16 พฤษภาคม 2560 ณห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง งานบริการสุขภาพจิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลติดตามผู 16 พ.ค. 2560
โครงการ"ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 4 พ.ค. 2560
เยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม(Preparation Survey) 4 พ.ค. 2560
อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน 1 พ.ค. 2560
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2560 24 เม.ย. 2560
ขอเชิญชวนตรวจมะเร็งเต้านม 15 มี.ค. 2560
ประชุม District Health Board 13 มี.ค. 2560
รับการประเมินมาตรฐานงานกายภาพ 8 มี.ค. 2560
วันเด็กแห่งชาติ 2560 13 ม.ค. 2560
เตรียมรับSurveillence Survey ระบบคุณภาพ 12 ม.ค. 2560
พรปีใหม่ 12 ม.ค. 2560
รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 12 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ 30 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 23 พ.ย. 2559
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 22 พ.ย. 2559
นายอำเภอบ้านตากห่วงใย คนไข้รพ.บ้านตาก 22 พ.ย. 2559
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2559
ขอเชิญชวนตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรค 8 พ.ย. 2559
กิจกรรมสานฝัน ปันรัก 8 พ.ย. 2559
ทอดผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 พ.ย. 2559
ประชุม MCATT 17 ต.ค. 2559
โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ลูกหนี้สิทธิ์ 12 ต.ค. 2559
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 12 ต.ค. 2559
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 5 ต.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 15 ก.ย. 2559
โรงพยาบาลดีเด่นQSC 8 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน 5 ก.ย. 2559
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 31 ส.ค. 2559
ลานธรรมนำสุข 19 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 15 ส.ค. 2559
โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 2 ส.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 ก.ค. 2559
รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในหญิงเจริญพันธ์ อายุ 30 - 60 ปี ในเขต ต.ตากออก ปี 2559 15 ก.ค. 2559
เข้าพรรษาพาใจผ่องแผ้ว 14 ก.ค. 2559
โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดอบรมหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง กรมอนามัยอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 14 ก.ค. 2559
อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ๑๘ ชั่วโมง 12 ก.ค. 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องพิวเตอร์ 11 ก.ค. 2559
การซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีการระบาด HFM( มือ เท้า ปาก) 11 ก.ค. 2559
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 59 27 มิ.ย. 2559
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 22 มิ.ย. 2559
ตรวจจอประสาทตา 22 มิ.ย. 2559
ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 (เหนือ)ประจำปี 2559 20 มิ.ย. 2559
งานอาชีวอนามัยใส่ใจคนทำงาน 17 มิ.ย. 2559
อบรมวิกฤตสุขภาพจิต 16 มิ.ย. 2559
รับคณะกรรมการประกวด รพ.สต..ระดับเขต 15 มิ.ย. 2559
รับขวัญน้องใหม่ปี 2559 15 มิ.ย. 2559
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานบริการ 6 มิ.ย. 2559
ประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามัยในชุมชน 1 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2559
วันอนามัยโลก 7 เม.ย. 2559
รณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์เทิดพระเกียรติฯ 5 เม.ย. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศมหาชาติทำนองหลวง 3 ก.พ. 2559
จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 3 ก.พ. 2559
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมมหกร 3 ก.พ. 2559
ขยายเวลารับต้นฉบับประกวดเื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะ 3 ก.พ. 2559