นวตกรรม

เอกสารความรู้เรื่อง ผู้โพสต์ วันที่โพสต์
  ปลอดภัย ไร้กังวล ไม่ทะลุ เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 3 พ.ค. 2559
  กล่องเตรียมวัคซีนป้องกันโรค... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 2 พ.ค. 2559
  ตะแกรงคุณระเบียบ เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 2 พ.ค. 2559
  ปฏิทินช่วยเตือนความจำ เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 2 พ.ค. 2559
  ลูกแก้วนวดฝ่าเท้า เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 2 พ.ค. 2559
  สายรัดวงล้อป้ายช่วยชีวิต เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 6 ส.ค. 2558
  นวัตกรรมงานกายภาพบำบัด Step Shoulder exercise... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 6 ส.ค. 2558
  นวัตกรรมอ่างล้างจาน (หน่วยจ่ายกลาง)... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 3 ส.ค. 2558