งานวิจัย/R to R

เอกสารความรู้เรื่อง ผู้โพสต์ วันที่โพสต์
  สถานะสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 3 พ.ค. 2559
  ลักษณะของผู้สัมผัสหรือผู้สงสัยว่าสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 2 พ.ค. 2559
  ผลลัพธ์จากการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยวิธีการนวดรักษาโดยวิธีลมปลายปัตคาตสัญญาณ... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 28 เม.ย. 2559
  การศึกษาความสัมพันธ์ผลการตรวจครีอะตินินในเลือดด้วยวิธีเจฟฟี่และวิธีเอนไซม์ โรงพย... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 27 เม.ย. 2559
  การทดสอบความชำนาญการวัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพาของเจ... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 6 ส.ค. 2558
  CQI การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลบ้านตาก... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 5 ส.ค. 2558
  การประเมินผลลัพธ์การใช้ยา Budesonide เปรียบเทียบกับยา Fluticasone propionate/sal... เจตตินนท์ ต๊ะปินตา 3 ส.ค. 2558