เอกสารต่างๆ

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
ระเบียบวาระกบร. 3 ต.ค. 2560 3 ต.ค. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 3 ต.ค. 2560 3 ต.ค. 2560
ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 2 4 ก.ย. 2560
รายงานการประชุมคป.สอ.บ้านตาก 12 มิ.ย.60 10 ส.ค. 2560
ระเบียบวาระ กบร.ส.ค.60 8 ส.ค. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 8 ส.ค. 60 8 ส.ค. 2560
สรุปผลงานทีมคร่อม ปี 60 1 ส.ค. 2560
เอกสารกบร. 17 ก.ค. 60 25 ก.ค. 2560
เอกสารสรุปผลงาน ปี 2560 25 ก.ค. 2560
ระเบียบวาระ กบร.19 ก.ค.60 19 ก.ค. 2560
รายงาน กบร.6 มิ.ย.60 19 ก.ค. 2560
สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 13 ก.ค. 2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2560 จังหวัดตาก 13 ก.ค. 2560
bantak Green and Clean Hospital มิ.ย.60 28 มิ.ย. 2560
เอกสารการประชุม กบร. 6 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
เอกสารการประชุม คปสอ.บ้านตาก 12 มิ.ย. 60 13 มิ.ย. 2560
เอกสาร คปสอ. 12 มิ.ย. 60 12 มิ.ย. 2560
รายงานการประชุม คปสอ มีค 60 12 มิ.ย. 2560
เอกสารกบร. 6 มิ.ย. 60 6 มิ.ย. 2560
รายงานกบร. 24 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.แม่สลิด 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.สต.ห้วยพลู 2 พ.ค. 2560
DSHA รพ.สต.ยางโองน้ำ 2 พ.ค. 2560
DHSA รพ.บ้านตาก 2 พ.ค. 2560
ไฟล์นำเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่2 16 มี.ค. 2560