ข่าวกิจกรรม

เรื่อง วันที่โพสต์ ดาวน์โหลด
พื้นที่เยี่ยมคนไข้ติดเตียง 25 ม.ค. 2564
ชาวรพ.บ้านตาก จะร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเเนื่อง 22 ม.ค. 2564
ต้อนรับ นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากและประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดตาก 22 ม.ค. 2564
คุณพรีรัตน์ เพ็งแสน ร่วมทำบุญปรับปรุงห้องพิเศษ ตึกชาย เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท 22 ม.ค. 2564
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 18 ม.ค. 2564
กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก 15 ม.ค. 2564
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้นำชุมชนและอสม.ที่ด่านชุมชนของพื้นที่ตำบลตากออก 3 จุด 11 ม.ค. 2564
ออกหน่วยแพทย์พอ.สว. 8 ม.ค. 2564
รุดเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนคัดกรองโควิด19 7 ม.ค. 2564
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 7 ม.ค. 2564
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนือง 4 ม.ค. 2564
ตรวจสุขภาพประจำปี ร้านประสบชัยกลการ สาขาบ้านตาก 22 ธ.ค. 2563
นางรำ ตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านตากร่วมฟ้อนต้อนรับกรรมการในงานประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 22 ธ.ค. 2563
เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ 14 ธ.ค. 2563
รพ.บ้านตากเป็นตัวแทนจากผู้มารับบริการ 9 ธ.ค. 2563
พิธีเปิดห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart ER 4.0) โรงพยาบาลบ้านตาก 7 ธ.ค. 2563
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และชมรมทูบีนัมเบอร์วันสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากนำคณะจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน12 คน 7 ธ.ค. 2563
คุณ สุรัตน์ โม้พวง ที่ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยชาย 7 ธ.ค. 2563
นายแพทย์บุญส่ง - คุณรักดาว เมธากุลชาติ ที่ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉิน 7 ธ.ค. 2563
พิธีทำบุญห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart ER 4.0) 7 ธ.ค. 2563
เยี่ยมชมขบวนรถฯ กิจกรรมการคัดกรองต่างๆ และนิทรรศการ โดยมูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข 7 ธ.ค. 2563
โรงพยาบาลบ้านตาก ออกตรวจเยี่ยมร้านอาหารและแผงลอย 12 พ.ย. 2563
"ต้นไม้แห่งชาติ" 29 ต.ค. 2563
ลงพื้นที่ ในการรับฟังเรื่องราว ดีๆจากพี่น้องตากออก 8 ต.ค. 2563
"จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" 5 ต.ค. 2563
นำเสนอการขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 28 ก.ย. 2563
รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 3 ก.ย. 2563
คณะกรรมการจริยธรรมสป.สาธารณสุข 3 ก.ย. 2563
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 26 ส.ค. 2563
สืบสาน ส่งเสริม พัฒนาสมุนไพรไทย ตามเศรษฐกิจพอเพียง 21 ส.ค. 2563
ตรวจสุขภาพ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 19 ส.ค. 2563
18 ส.ค. 2563
วิทยากร อบรม basic cprให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 18 ส.ค. 2563
จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ส.ค. 2563
จกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ส.ค. 2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 31 ก.ค. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 29 ก.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลบ้านตาก 22 ก.ค. 2563
มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ห้องทันตกรรมใหม่ 10 ก.ค. 2563
ถวายเทียนจำนำพรรษา2563 3 ก.ค. 2563
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2563
ออกบริการหน่วยแพทย์พอ.สว. 19 มิ.ย. 2563
พร้อมเปิดการเรียนในสถานการณ์โควิด-19 11 มิ.ย. 2563
งานธาตุเดือน 9 11 มิ.ย. 2563
งานควบคุมโรค โรงพยาบาลบ้านตาก ออกเยี่ยมติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ(คูเวต)จำนวน 2 ราย 10 มิ.ย. 2563
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก “ 10 มิ.ย. 2563
โรงพยาบาลบ้านตากได้ออกให้บริการระบบงานสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางตาก 10 มิ.ย. 2563
โรงพยาบาลบ้านตากและ ทีม คณะกรรมการ จาก สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยม งานอุบัติเหตุทางท้องถนน และ จมน้ำ 8 มิ.ย. 2563
นายแพทย์ปริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 8 มิ.ย. 2563
นายแพทย์ปริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ได้มานิเทศติดตามการประเมินตัวชี้วัดการบริหารจัดการคลินิกโรคทางเดินหายใจ(ARI clinic) 8 มิ.ย. 2563
จิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2563
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2563
ทางที่ปรึกษา อบจ.ตากมามอบแมส.และแอลกอฮอร์ 25 พ.ค. 2563
ต้อนรับ น้องอิ่มอุ่น ขอขอบพระคุณ คุณอุดม ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ หุ่นยนต์"น้องอิ่มอุ่น"ไว้ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย 25 พ.ค. 2563
โรงพยาบาลตากสินมหาราช มอบ Alcohol Gel จำนวน 108 ขวด 25 พ.ค. 2563
บริษัทไฮเวย์ ซิเมนต์ จำกัด มามอบ Alcohol gel จำนวน 250 ถุง 25 พ.ค. 2563
ดร.ชัยณรงค์ มะเดชะ (นายกอาร์ต) ที่ส่งตัวแทนมามอบ face shield จำนวน 100 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแฟชั่นจำนวน 50 ชิ้น 25 พ.ค. 2563
กลุ่มงานปฐมภูมิฯ โรงพยาบาลบ้านตาก ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ณ ศาลาม.7 ต.ตากออก 25 พ.ค. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่มอบ ตู้ UVC กำจัดไวรัส (COVID -19 ) จำนวน 1 เครื่อง 22 พ.ค. 2563
สสจ.ตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านตาก ตรวจสอบตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตากจัดกิจกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม COVID-19 22 พ.ค. 2563
คณะ กฟผ.เขื่อนภูมิพล ⚡️⚡️ มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 21 พ.ค. 2563
กำนันตำบลตากออก/สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบล/ผู้ช่วย/ผรสและทีมงาน อสม.หมู่ที่ 6 บ้านตลาดตรอกซอย ร่วมกับท่านเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรค รพ.บ้านตากลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ ปี 2020 21 พ.ค. 2563
ครอบครัวคุณพ่อประเทือง แดงอาษาได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนอุปกรณ์การแพทย์ 21 พ.ค. 2563
มูลนิธิพลเอกหอม โห้ลำยอง และมิตร จ.ลพบุรี ร่วมบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสู้ภัยโควิด-19 18 พ.ค. 2563
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Swab Test) แบบความดันบวก (Positive Pressure) หรือ “COVID-19 Test Station” 18 พ.ค. 2563
ท่านอุดร-คุณวิมลวรรณ ตันติสุนทร พร้อมครอบครัว และคุณจงรักษ์ ตันติสุนทร พร้อมครอบครัว กรุณามอบเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงตึกผู้ป่วยชาย รพ.บ้านตาก จำนวนเงิน 1,400,000 บาท 28 เม.ย. 2563
รับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ 23 เม.ย. 2563
ทีมช่างจากอบต.ตากออก มาช่วยเราทำห้องพ่นยาหน้า ER โรงพยาบาลบ้านตาก เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 16 เม.ย. 2563
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์มอบอุปกรณ์ป้องกัน face shield จำนวน 100 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ 16 เม.ย. 2563
พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก ได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน face shield จำนวน 750 ชิ้น และหน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 160 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 15 แห่งในอำเภอบ้านตาก 16 เม.ย. 2563
HOME SPORT - สาธุประดิษฐ์ 20 และทีมงาน ได้มอบ face shield จำนวน 30 ชิ้น 16 เม.ย. 2563
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขา ตาก ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 60 ขวด และ face shield จำนวน 49 ชิ้น 16 เม.ย. 2563
Lazy Pandasและแพกุ้ง พีแอนด์พี ฉะชิงเทราที่จัดเสบียงมาเสริฟในช่วงวันหยุด ให้ชาวรพ.บ้านตาก 9 เม.ย. 2563
บริษัทซังซัง มอบนมถั่วเหลือง จำนวน 60 ลังให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก 9 เม.ย. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลบ้านตาก 9 เม.ย. 2563
ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 9 มี.ค. 2563
โครงการ อบรรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 6 มี.ค. 2563
สู้โคโรน่า COVID19 4 มี.ค. 2563
อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกผู้ป่วย(ESI Triage )โดย พญ.กัญจนี วชิรรังสิมันตุ์ 28 ก.พ. 2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 28 ก.พ. 2563
27 ก.พ. 2563
จัดกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า 26 ก.พ. 2563
การทอดผ้าป่าปรับปรุงอาคารพระครูพิทักษ์บรมธาตุ (หอผู้ป่วยชาย) 25 ก.พ. 2563
ดร.สุพิน นายอง จากวิทยาลัยราชสุดาฯมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำที่นอนลมให้บริการแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ 25 ก.พ. 2563
กิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้า 25 ก.พ. 2563
จิตอาสาสู้ COVID-19 21 ก.พ. 2563
เจ้าหน้าที่ทุกจุดที่ให้บริการ ซ้อมการใส่ PPE 21 ก.พ. 2563
จิตอาสา พี่น้องชาวอสม การล้างมือ✋????อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน 21 ก.พ. 2563
วันแห่งความรัก 19 ก.พ. 2563
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงห้องชันสูตรและพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตาก 17 ก.พ. 2563
Big Cleaning Week สู้ไวรัสโคโรนา 14 ก.พ. 2563
สู้ไวรัสโคโรน่า 13 ก.พ. 2563
ประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี2563 รพ บ้านตาก 12 ก.พ. 2563
Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส 7 ก.พ. 2563
กิจกรรม"ความผูกพันมิเสื่อมคลาย"ในงาน เลี้ยงส่ง หมอส้มโอ 5 ก.พ. 2563
ประชุมการดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ 2019 4 ก.พ. 2563
ตรวจคัดกรองตาต้อหิน ต้อกระจก ตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน ณ รพ.สต. สมอโคน 4 ก.พ. 2563
โรงพยาบาลภักดีชุมพลศึกษาดูงานระบบ Paperless และ HAIT 29 ม.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (EOC) 28 ม.ค. 2563
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร(EMR) 28 ม.ค. 2563
BANTAK RUN 2020 28 ม.ค. 2563
คัดกรองตาต้อกระจก 27 ม.ค. 2563
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน PCC จังหวัดตอุตรดิตถ์ 23 ม.ค. 2563
วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 2563
สาธารณสุขนิเทศเขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจช่วง 7 วันอันตราย 3 ม.ค. 2563
กีฬาสาธารณสุขจังหวัดตากปี 2562 27 ธ.ค. 2562
ปั่น ปัน สุข 27 ธ.ค. 2562
มอบบัตรประจำตัวการผ่านอบรมของทีมกู้ชีพ กู้ภัย 27 ธ.ค. 2562
มอบบัตรประจำตัว ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services, EMR 26 ธ.ค. 2562
ทอดผ้าป่า "กองทุนโซล่าเซลล์โรงพยาบาลบ้านตาก โดยคณะศิษยานุศิษย์พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปูเจี๊ยะ จุนฺโท" ) 23 ธ.ค. 2562
ออกบริการหน่วยแพทย์พอ.สว. ณ บ้านลีซอ 20 ธ.ค. 2562
กองทุนโซล่าเซลล์โรงพยาบาลบ้านตากโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปูเจี๊ยะจุนฺโท 19 ธ.ค. 2562
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก 2 ธ.ค. 2562
2 ธ.ค. 2562
การปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิง 2 ธ.ค. 2562
บริการคัดกรองกลุ่มเสียงผู้ป่วยวัณโรค2563 28 พ.ย. 2562
กิจกรรมวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 28 พ.ย. 2562
เปลี่ยนแสงจากฟ้า..มาเป็นแสงแห่งบุญ" 25 พ.ย. 2562
งานเทศกาลลอยกระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ 12 พ.ย. 2562
ฟรีคอนเสิรต์จากเหล่าศิลปินชาวลูกทุ่งมหานครfm95mhz 7 พ.ย. 2562
วันปิยมหาราช 2562 23 ต.ค. 2562
"กิจกรรมซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ" ประจำเดือน พฤศจิกายน 15 ต.ค. 2562
จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 15 ต.ค. 2562
พิธีทำบุญตักบาตร 24 กันยายน 2562 25 ก.ย. 2562
วันมหิดล วันที่24กันยายน2562 25 ก.ย. 2562
"เหลียวหลัง แลหน้า" สรุปผลงาน คป. สอ. บ้านตากปี 62 และทำแผนปี 2563 18 ก.ย. 2562
บริการตรวจพิเศษ 6 ก.ย. 2562
เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ 29 ส.ค. 2562
โรงพยาบาลบ้านตาก รับการประเมิน PA 28 ส.ค. 2562
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 28 ส.ค. 2562
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 27 ส.ค. 2562
บริจาคเครื่องวัดความดันลูกตา 16 ส.ค. 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 14 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพบุคลากรปี 2562 9 ส.ค. 2562
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม​" 1​ อำเภอ​1​ถนนเฉลิมพระเกียรติ​ 6 ส.ค. 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เยี่ยมระบบการให้บริการคน 6 ส.ค. 2562
โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้และศูนย์ข้อมูลสำหรับเรียกเก็บ 31 ก.ค. 2562
ร่วมราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 30 ก.ค. 2562
ตรวจสุขภาพคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอำเภอบ้านตาก2562 24 ก.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการลำเลียงผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินฯ 19 ก.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันควบคุมการติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ 18 ก.ค. 2562
กิจกรรมดีๆคลินิคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 11 ก.ค. 2562
โรงพยาบาลบ้านตาก รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10 ก.ค. 2562
ทักษะชีวิตในเยาวชน 9 ก.ค. 2562
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergancy Medicai ResponderEMR) 9 ก.ค. 2562
ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน 1 ก.ค. 2562
1 ก.ค. 2562
DOI SOI MALAI TRAIL2019 30 มิ.ย. 2562
เยี่ยมเสริมพลังโปรแกรมเด็กไทยคุณภาพ 25 มิ.ย. 2562
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(Emergancy Medicai Responder) เครือข่ายอำเภอบ้านตาก รุ่นที่ 1 24 มิ.ย. 2562
งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9(เหนือ)2562 19 มิ.ย. 2562
ต้อนรับนองใหม่ 2562 11 มิ.ย. 2562
ปิด Wow รพ. สต. ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ที่รพ .สต. ตากตก อ. บ้านตาก 7 มิ.ย. 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน 4 มิ.ย. 2562
ประเมินและรับรองรพ.สต. ติดดาว 30 พ.ค. 2562
ระชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ (EOC) อำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2/2562 29 พ.ค. 2562
ยินดีต้อนรับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 28 พ.ค. 2562
อบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น 27 พ.ค. 2562
ประชุม WONCA Asia Pacific Regional Conference 2019 17 พ.ค. 2562
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 16 พ.ค. 2562
โครงการส่งเสริมและป้องกันปัยหาสุขภาพจิต 13 พ.ค. 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ 8 พ.ค. 2562
ประชุมสรุปผลงาน 6 เดือน ปี2562 1 พ.ค. 2562
ดน้ำและขอพรด้วยความเคารพท่านอุดร ตันติสุนทร อดีตรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงมหาดไทย 29 เม.ย. 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 24 เม.ย. 2562
ตรวจเยี่ยมคุณภาพสารสนเทศ โรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๒ 24 เม.ย. 2562
รดน้ำดำหัวผู้มีอุปการะคุณกับทางโรงพยาบาลบ้านตาก 19 เม.ย. 2562
งานรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตากและเจ้าหน้าที่อาวุโส ปี2562 19 เม.ย. 2562
ร่วมพิธี สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.บ้านตาก และเจ้าหน้าที่อาวุโส 17 เม.ย. 2562
ผ้าป่าจักรยาน ปั่นสะพานบุญกรุงเทพฯ-บ้านตาก 11 เม.ย. 2562
ตรวจเยี่ยมจจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 11 เม.ย. 2562
ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ 7 เม.ย. 2562
KICK OFF อำเภอบ้านตาก รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว ๕ ดี 7 เม.ย. 2562
นำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 เม.ย. 2562
ประชุมคณะทำงานการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ 3 เม.ย. 2562
ขั้นตอนการร้องเรียน 25 มี.ค. 2562
ประมวลภาพกล่าวปฏิญาณ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" นำโดยพญ.ธัญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก และคณะกรรมการบริหารรพ.บ้านตาก 25 มี.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ 22 มี.ค. 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ 22 มี.ค. 2562
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคิว 21 มี.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมเครือข่ายระบบสุขภาพ 18 มี.ค. 2562
Green and Clean Hospital plus 8 มี.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม วิ่งเพื่อการกุศล บ้านตากชวนวิ่ง มินิมาราธอน 6 มี.ค. 2562
รับการเยี่ยมHAIT 1 มี.ค. 2562
บ้านตาก คนรักษ์ไต 1 มี.ค. 2562
โครงการปั่นจักรยาน เพื่อสมทบทุบในการปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยใน 22 ก.พ. 2562
บริการตรวจวัดการได้ยินของผู้สูงอายุ 21 ก.พ. 2562
ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี 29 ม.ค. 2562
งานทอดผ้าป่าธนาคารปันสุข 22 ม.ค. 2562
คัดเลือกเข้ารับรางวัล พชอ.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 18 ม.ค. 2562
รับการประเมินแหล่งฝึกหลักสูตรอาสาการแพทย์ฉุกเฉิน. 17 ม.ค. 2562
ส่งความสุขให้กับหนูน้อยในวันเด้กแห่งชาติ #เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ 14 ม.ค. 2562
Love Delivery by MCH Bantak 14 ม.ค. 2562
เจ้าหน้าที่ สะพานบุญให้แก่นักท่องเที่ยว 9 ม.ค. 2562
"โครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ" 7 ม.ค. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอบ้านตาก ครั้งที่ 2 21 ธ.ค. 2561
จัดหน่วยบริการสาธารณสุขตามโครงการประชุมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน 17 ธ.ค. 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการงานการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอบ้านตาก 14 ธ.ค. 2561
รางวัลแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของพวกเราชาวรพ.บ้านตาก 30 พ.ย. 2561
ธนาคารปันสุข ปันหัวใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 29 พ.ย. 2561
รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จาก พระครูปลัดสิทธิวัฒน์"หลวงพี่น้ำฝน" 29 พ.ย. 2561
รวมพลัง"หมอชวนวิ่ง" 21 พ.ย. 2561
หมอชวนวิ่ง 7 พ.ย. 2561
ถวายกระเช้ายาสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก 17 ต.ค. 2561
เราทำความดีด้วยหัวใจ 17 ต.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 4 ต.ค. 2561
รับมอบเงินบริจาค จากบ.โตโยต้าเมืองตากและบ.โตโยต้าแม่สอดใ 17 ก.ย. 2561
พี่เยี่ยมน้อง 23 ส.ค. 2561
ตรวจสุขภาพจนท.รพ.บ้านตากประจำปี2561 21 ส.ค. 2561
แรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว (Bike Rally For Tourism) 20 ส.ค. 2561
รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 20 ส.ค. 2561
ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 20 ส.ค. 2561
รับการตรวจราชการรอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 2 ส.ค. 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66 พรรษา 31 ก.ค. 2561
ขานรับนโยบาย ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก 17 ก.ค. 2561
ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 16 ก.ค. 2561
ประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 6 ก.ค. 2561
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 4 ก.ค. 2561
โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 28 มิ.ย. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องมโนทัศน์ทางการออกแบบ 21 มิ.ย. 2561
ประชุมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 18 มิ.ย. 2561
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2561
ประเมินและรับรองรพ.สต.ติดดาว 25 พ.ค. 2561
พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 15 พ.ค. 2561
คุ้มครองผู้บริโภค 15 พ.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์"หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก" 11 พ.ค. 2561
คนบ้านตากไม่ทิ้งกัน 3 พ.ค. 2561
ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบทีมีการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 26 เม.ย. 2561
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 20 เม.ย. 2561
เทศกาลสงกรานต์ 19 เม.ย. 2561
สืบสานประเพณี สงกรานต์ 2561 11 เม.ย. 2561
ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561 5 เม.ย. 2561
รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2561 5 เม.ย. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริตของกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก 29 มี.ค. 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการACLS 27 มี.ค. 2561
กู้ชีพทารกแรกเกิด 26 มี.ค. 2561
โครงการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัิติซ้ำ 23 มี.ค. 2561
อบรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 15 มี.ค. 2561
นิเทศงานรอบที่ 1 รพ.สต. 14 มี.ค. 2561
HA National Forum 14 มี.ค. 2561
เปิดชมรมพยาบาล 12 มี.ค. 2561
นมัสการรอยพระพระพุทธบาท 9 มี.ค. 2561
คัดกรองวัณโรค 9 มี.ค. 2561
วาตภัยถล่มบ้านตาก 26 ก.พ. 2561
ร่วมกิจกรรมในภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 9 ก.พ. 2561
สานฝผ้นปันรักให้น้อง 19 ม.ค. 2561
ส่งความสุขในเทศกาลวันคริสมาต 25 ธ.ค. 2560
รับโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานผ่านการผลิตยาแผนโบราณ 20 พ.ย. 2560
ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลีซอ 20 พ.ย. 2560
ประเมิน DHSA และ Re-Accredit IV 14 พ.ย. 2560
เยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 30 ส.ค. 2560
ซักซ้อมระบบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ 29 ส.ค. 2560
ประเมินมาตรฐานWHO GMP 24 ส.ค. 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 10 ส.ค. 2560
ใส่ใจห่วงใยผู้สูงวัย 21 ก.ค. 2560
DHB นำร่อง 200 แห่งของปี 2560โครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ 4 ก.ค. 2560
จิตอาสา กิจกรรมดีทาสีสร้างความสดใส 26 มิ.ย. 2560
รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 19 มิ.ย. 2560
งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 ณ วัดดอยเจดีย์ หมุ่ที่ 10 ทุ่งกระเชาะ 19 มิ.ย. 2560
สัปดาห์แห่งความปลอกดภัย ครั้งที่ 9ปี 2560 14 มิ.ย. 2560
ห่วงใย- ใส่ใจจากใจทีมงาน 17 พ.ค. 2560
โครงการเพิ่มพูนความรู้ทักษะงาน IC 16 พ.ค. 2560
เริ่มแล้วกับการใส่ใจประชาชนคนบ้านตาก ที่บางครั้งปัญหาเรื่องจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนควรจะได้รับเยียวยาและใส่ใจอย่างจริงจัง วันที่16 พฤษภาคม 2560 ณห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทอง งานบริการสุขภาพจิต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลติดตามผู 16 พ.ค. 2560
โครงการ"ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง 4 พ.ค. 2560
เยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม(Preparation Survey) 4 พ.ค. 2560
อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน 1 พ.ค. 2560
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2560 24 เม.ย. 2560
ประชุม District Health Board 13 มี.ค. 2560
รับการประเมินมาตรฐานงานกายภาพ 8 มี.ค. 2560
วันเด็กแห่งชาติ 2560 13 ม.ค. 2560
พรปีใหม่ 12 ม.ค. 2560
รับบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 12 ม.ค. 2560
บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 22 พ.ย. 2559
นายอำเภอบ้านตากห่วงใย คนไข้รพ.บ้านตาก 22 พ.ย. 2559
ขอเชิญชวนตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองวัณโรค 8 พ.ย. 2559
กิจกรรมสานฝัน ปันรัก 8 พ.ย. 2559
ทอดผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 พ.ย. 2559
ประชุม MCATT 17 ต.ค. 2559
โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ลูกหนี้สิทธิ์ 12 ต.ค. 2559
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 12 ต.ค. 2559
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 5 ต.ค. 2559
โรงพยาบาลดีเด่นQSC 8 ก.ย. 2559
ลานธรรมนำสุข 19 ส.ค. 2559
โครงการเยาวชนบ้านตากรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 2 ส.ค. 2559
เข้าพรรษาพาใจผ่องแผ้ว 14 ก.ค. 2559
โรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดอบรมหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง กรมอนามัยอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลบ้านตาก ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 14 ก.ค. 2559
การซ้อมแผนบนโต๊ะ กรณีการระบาด HFM( มือ เท้า ปาก) 11 ก.ค. 2559
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 59 27 มิ.ย. 2559
ตรวจจอประสาทตา 22 มิ.ย. 2559
ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 (เหนือ)ประจำปี 2559 20 มิ.ย. 2559
งานอาชีวอนามัยใส่ใจคนทำงาน 17 มิ.ย. 2559
อบรมวิกฤตสุขภาพจิต 16 มิ.ย. 2559
รับคณะกรรมการประกวด รพ.สต..ระดับเขต 15 มิ.ย. 2559
รับขวัญน้องใหม่ปี 2559 15 มิ.ย. 2559
ประเมินมาตรฐานงานอาชีวอนามัยในชุมชน 1 มิ.ย. 2559
รณรงค์สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์เทิดพระเกียรติฯ 5 เม.ย. 2559