1 ธันวาคม วันเอดส์โลก...  วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562
    วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562
  การปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิง...  วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562
  1 ธันวาคม วันเอดส์โลก...  วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562
    วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562
  การปรับปรุงหอผู้ป่วยหญิง...  วันที่โพสต์ : 2 ธ.ค. 2562