ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ "ป้าแจ๋ว"

ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ ป้าแจ๋ว วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากทุกคนยินดีต้อนรับ นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอบ้านตากและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตากทุกคนยินดีต้อนรับ นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอบ้านตากและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ น เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทร ทัศนีย์ เทียนทอง รพ.บ้านตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์OD รุ่นที่ 2 วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลบ้านตาก ปี 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558  ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ ผอ.รพ.บ้านตาก ร่วมกิจกรรมOD ณ โรงแรมดรากอนบืช รีสอร์ต ชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอพรปีใหม่ท่านอุดร ตันติสุนทร

"ด้วยความนับถือและศรัทธา" เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ดร.นพ"ปองพล วรปาณิ ผู้อำนวยการรพ.บ้านตาก นำตัวแทนเจ้าหน้าที่ขอพรปีใหม่ จากท่านอุดร ตันติสุนทร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก ณ สนง. คุณอุดร ตันติสุนทร จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ ได้ร่วมต้อนรับ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมใจ

เชิญท่านเตรียมพบกับการบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมใจ ช่วยเหลืออผู้ประสบภัย ครั้งที่ ๗ ณ รพ.บ้านตาก ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ อาธิ เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรมและบริการสุขภาวอนามัย โดยทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบริจาค เช่น มอบถุงช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ อุปกรณ์การเรียบนและอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนให้แก่นร.ประถมศึกษา และชุดยาสมัญประจำบ้านตลอดจนถวายปัจ

ข่าวประชาสัมพันธ์OD รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 11 ม.ค. 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลบ้านตาก ปี 2558 รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 11 มกราคม 2558

หน้า