ข่าวประชาสัมพันธ์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ ได้ร่วมต้อนรับ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์การบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมใจ

เชิญท่านเตรียมพบกับการบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ของรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมใจ ช่วยเหลืออผู้ประสบภัย ครั้งที่ ๗ ณ รพ.บ้านตาก ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ อาธิ เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรมและบริการสุขภาวอนามัย โดยทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบริจาค เช่น มอบถุงช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ อุปกรณ์การเรียบนและอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนให้แก่นร.ประถมศึกษา และชุดยาสมัญประจำบ้านตลอดจนถวายปัจ

ข่าวประชาสัมพันธ์OD รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 11 ม.ค. 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลบ้านตาก ปี 2558 รุ่นที่ 1 วันที่ 8 - 11 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับทีมระบาดวิทยา จากศูนย์ร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข(ศรทส)

ยินดีต้อนรับนพ.จอห์น แม๊คอาร์เธอร์ ผู้อำนวยการTUC นพ.คริสโตเฟอร์ เกรเกอรี่ หัวหน้าทีมระบาดวิทยา นพ.สมศักดิ์ ธรรมศิริวัฒน์ นักระบาดวิทยาอาวุโสจากศูนย์ร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข(ศรทส) ที่มาเยี่ยมชมรพ.บ้านตากในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

โรงพยาบาลบ้านตาก ขอขอบคุณ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ที่ได้มามอบเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก ทั้งนี้โรงพยาบาลบ้านตาก จะนำไปใช้ให้ตรงตามความประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ต่อไป

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้นำผ้าห่มมามอบให้โรงพยาบาลบ้านตาก

โรงพยาบาลบ้านตาก ขอขอบคุณ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ได้มามอบผ้าห่ม จำนวน 176 ผืน ให้กับโรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาล จะนำไปใช้ให้ตรงตามความประสงค์ที่ท่านได้ตั้งใจไว้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่นายอำเภอบ้านตาก

ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่ 2558

 

หน้า