เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  วันที่โพสต์ : 29 มิ.ย. 2559   
  อบรมฟื้นฟู 5 ส.  วันที่โพสต์ : 28 มิ.ย. 2559   
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 59  วันที่โพสต์ : 27 มิ.ย. 2559   
  โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย  วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 2559
  ตรวจจอประสาทตา  วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 2559
  ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย 59  วันที่โพสต์ : 27 มิ.ย. 2559   
  ตรวจจอประสาทตา  วันที่โพสต์ : 22 มิ.ย. 2559
  งานอาชีวอนามัยใส่ใจคนทำงาน  วันที่โพสต์ : 17 มิ.ย. 2559
  อบรมวิกฤตสุขภาพจิต  วันที่โพสต์ : 16 มิ.ย. 2559