ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกซ้อมช่วยเหลือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ทางโรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการฝึกซ้อม การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ที่ประสบอุบัติเหตุตามสถานการณ์ต่างๆ

 

 

หน้า