ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกซ้อมช่วยเหลือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ทางโรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการฝึกซ้อม การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ที่ประสบอุบัติเหตุตามสถานการณ์ต่างๆ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

วันแรกกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค คึกคัก .คึกคัก .

กิจรรมในช่วงเช้า ต.ท้องฟ้า,ต.แม่สลิด(เว้น รพ.สต.แม่บอน)และทุ่งกระเชาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบด้วยความห่วงใย

วันที่ ๑๖-๑๗ มี.ค.๕๘ นี้ มีการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงทั้งอำเภอบ้านตาก จำนวน ๑,๐๕๙ ราย (ผู้ติดสุรา ผู้สูงอายุ เบาหวาน มะเร็ง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง) ณ ห้องประชุมช่อม่วง กรณีเป็นผู้สูงอายุ แนะนำให้มีบุตรหลานมาคอยดูแลด้วย ให้ใส่เสื้อยืดธรรมดาไม่ติดกระดุม เพราะต้องมีการX-RAY และให้รับประทานเช้ามาให้หร้อมหรือเตรียมอาหารเที่ยงเผื่อมาด้วยจะดีเพราะผู้มารับบริการมีจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 20 – 50 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน ( ครอบคลุม 85 %) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีระยะเวลารณรงค์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 – 30 เมษายน 2558 ประชาชนรับบริการ ณ รพ.สต.ที่ใกล้บ้าน และตำบลตากออก รับบริการได้ที่โรงพยาบาลบ้านตากเฉพาะช่วงบ่ายพุธและศุกร์ หากหน่วยงานราชการมีความต้องการรับบริการให้แจ้งความประสงค์ โรงพยาบาลบ้านตากพร้อมให้บริการ ณ หน่วยงานของท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ "ป้าแจ๋ว"

ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ ป้าแจ๋ว วันอังคาร ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

หน้า