ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกซ้อมช่วยเหลือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ทางโรงพยาบาลบ้านตาก ได้มีการฝึกซ้อม การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ที่ประสบอุบัติเหตุตามสถานการณ์ต่างๆ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

วันแรกกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค คึกคัก .คึกคัก .

กิจรรมในช่วงเช้า ต.ท้องฟ้า,ต.แม่สลิด(เว้น รพ.สต.แม่บอน)และทุ่งกระเชาะ

หน้า