ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานกายภาพบำบัด

ยินดีต้อนรับทีมประเมินจากเขตสุขภาพที่2 ที่มาประเมิน

ข่าวประชาสัมพันธ์สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 57

ชมรมจิตอาสา ร.พ.บ้านตากขอขอบพระคุณมูลนิธิ ร.พ.บ้านตากและผู้ใหญ่ใจดี

ข่าวประชาสัมพันธ์คนดีต้นแบบของสังคม 2558 อำเภอบ้านตาก

ปัญหาสาธารณสุขบ้านตาก เช่น อุบัติจราจร โรคจิตจากการใช้สารเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุจากการดื่มสุรา ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีสาเหตุจากการดื่มสุรา ดังนั้นงานบริการสุขภาพจิต จึงได้คลินิคให้คำป

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องสงฆ์ รวมถึงมูลนิธิรพ.บ้านตาก

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องสงฆ์ รวมถึงมูลนิธิรพ.บ้านตาก ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ 122,000บาท ทำให้ห้องสงฆ์มีความสะดวกสบายมากขึ้นและจะทำพิธีเปิดเพิ่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทีมงานคปสอ.บ้านตาก

ทีมงานคปสอ.บ้านตาก รับการนิเทศงานจาก ทีมสสจ.ตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์วันปิยมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์วันทันตสาธารณสุข 21 ต.ค. 57

ภาพกิจกรรมวันทันตสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับ กัลยาณมิตร

ยินดีต้อนรับ กัลยาณมิตร อย่างสสอ.บ้านตาก คุณเกษม ศิริมา อย่างเป็นทางการเราจะข้ามผ่านปัญหาสาธารณสุขไปด้วยกันอย่างมีความสุข

หน้า